Danh mục
Đánh giá 806 3 0 Quay lại

Trưởng Tràng Suzucho Karatedo Qua Các Đời

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển. Hệ phái karatedo suzucho có tất cả 15 đời trưởng tràng. Hệ phái suzucho karatedo hiện có hơn 40 phân đường chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trong nước, và hơn 10 phân đường chi nhánh ở nước ngoài, có hơn 30,000 môn sinh thường xuyên tham gia tập luyện.

Trưởng Tràng Suzucho Karatedo
     1. Nguyễn Nhận - 1966
     2. Khương Công Thêm - 1967
     3. Võ Đại Vạn (1968-1969)
     4. Nguyễn Xuân Dũng - 1968:1970
     5. Hạ Quốc Huy - 1970
     6. Trần Đình Tùng - 1971
     7. Hoàng Như Bồn - 1972
     8. Nguyễn Bá Kiều - 1973
     9. Lê Văn Thạnh - 1987:1986
     10. Ngô Văn Thanh (1986 - 1987).
     11. Lê Văn Thạnh (1987 - 1989)
     12. Hoàng Như Bồn - 1989:1990
     13. Khương Công Thêm -1990:1994
     14. Nguyễn Văn Dũng -1995:2006
     15. Lê Văn Thạnh - 2006:nay (2017)

Những môn đồ của hệ phái karatedo suzucho đã thành danh và phát triển rộng khắp, đã hình thành 3 chi phái và nhiều phân đường lớn.
- Phái Minh Đào:(1966, tại huế), của võ sư Nguyễn Nhuận.
- Phái Cương Nhu:(1966, tại huế),của võ sư Ngô Đồng.
- Phái Quyền Đạo Việt Nam(1982, tại Mỹ), của võ sư Hạ Quốc Huy.

Mỗi phân đường lớn đều mang đặc tính, nhân cách, quan niệm, phong cách, sở đoạn, nghề nghiệp, vị trí xã hội riêng.
- Phân đường: Bodankyumi, của võ sư Lê Văn Thạnh (Huyền đai đệ cửu đẳng).
- Phân đường: Choju, của võ sư Chương Đình Hùng (Huyền đai đệ Bát đẳng).
- Phân đường: Sakura, của võ sư Ngô Văn Thạnh (Huyền đai đệ Thất đẳng).
- Phân đường: Nhân Trí Dũng, của võ sư Hoàng Như Bồn (Huyền đai đệ Thất đẳng).
- Phân đường: Nghĩa Dũng, của võ sư Nguyễn Văn Dũng (Huyền đai đệ Thất đẳng).
- Phân đường: Fuji, của võ sư Nguyễn Tấn Kiệt (Huyền đai đệ Thất đẳng).

Sự hình thành nét riêng trong cái chung, tạo thành bộ phận tổng thể, là quy luật tất yếu trong quá trình phát triển, thể hiện tính phong phú và đa dạng của nghệ thuật karatedo
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 2017-11-06 15:50:52
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
8364
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...