Danh mục
Đăk Glong Có Bao Nhiêu Xã

Đăk Glong Có Bao Nhiêu Xã

Địa Điểm 51 năm trước
Đăk Glong Có Bao Nhiêu XãĐăk Glong Có Bao Nhiêu Xã?: Đăk Glong là một huyện của Việt Nam nằm trong tỉnh Đắk Nông. Đắk Glong là huyện rộng lớn trực thuộc huyện trong Đắk Nông 1.442,28 km². Dân số toàn huyện năm 2015 là 53.000 nghìn người. Có 7 đơn vị hành chính trực thuộc huyện gồm 7 xã.Danh sách các Xã ở huyện Đăk GlongMã Đơn VịĐơn VịTên Đơn Vị01XãX. Quảng Khê02XãX. Quảng Sơn03XãX. Quảng Hòa04XãP. Đắk Hòa05XãX. Đắk Som06XãX. Đắk Rmăng07XãX. Đắk Plao
Tùy chọn trong Địa Điểm

Theo dõi 0 Tip: nhấn theo dõi để tự động cập nhật tin mới nhất từ chuyên mục.
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...