Danh mục
Empi - Thi quý của clb KarateDo Thủ Đức.

Empi - Thi quý của clb KarateDo Thủ Đức.

Thi Quý 3 năm trước
Biểu diễn Quyền Empi và bunkai - Clb KarateDo Thủ Đức thực hiện.
                                                        Phạm Ngọc Anh - Phùng Quốc Trung - Huỳnh Dương Quy: KarateDo Thủ Đức thực hiện.
Tùy chọn trong Thi Quý

Theo dõi 0 Tip: nhấn theo dõi để tự động cập nhật tin mới nhất từ chuyên mục.
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...