Album Thủ Thuật Koko Geri - Ushiro Geri Quay lại
Đá tống thẳng vào gối chân.
Đá với các tư thế khác nhau vào hạ bộ và hông.
Hướng lực đi sẽ xốc thẳng lên trên hoặc xốc lên nách.
Đá tống sau hướng lực đi sẽ xuyên thẳng vào mục tiêu
Hướng lực đi sẽ xốc thẳng lên trên hoặc xốc lên yết hầu.
đá tống hướng lực đi sẽ xuyên thẳng vào
Đá tống hướng lực đi sẽ xuyên thẳng vào bụng
hướng lực đi sẽ xốc thẳng lên vào cổ
697
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...