Danh mục
Đánh giá 11299 13 0 Quay lại

Nội dung đào tạo và thi đai vàng lên cam

Nội DungGhi Chú Hình Ảnh Minh Họa
Nghi thức (soho ) - Chào (rei)
- Chuẩn bị (Yoi)
- Chào đứng (musubi rei)
- Quỳ ngồi (seiza)
- Chào quốc kỳ - Chào tổ sư - Chào ban tổ chức (somen ni)
- Chào thầy : Sensei ni
- Chào nhau: Otagai ni
Xem mô phỏng qua hình ảnh.
Quyền (Kata) - Taikyoku Shodan
- Taikyoku Nidan
Video bài quyền
Taikyoku Shodan
& Taikyoku Nidan.
Đối Luyện (Gohon kumite) - Gohon Kumite (5 thế đối luyện) 1 -2 Hình Ảnh 3
Tấn Pháp(Dachi) - Hachiji  
- Musubi
- Heisoku
- Heiko
-Kiba
- Zenkutsu

Kỹ thuật - Đấm (zuki): Jun(choku)zuki, Oi zuki, Gyaku zuki
- Đỡ (uke): Gedan barai, Age, Soto, Uchi Uke
- Đá(geri): Mae geri Kekomi
Hình ảnh 4

Chương Trình Thi Lên Đai

Nội dung Chú thích
Kata - Taikyoku Shodan 
-  Taikyoku Nidan 
Đối luyện - Gohon kumite (5 thế đối luyện) 1-2
Kỹ thuật - Zenkutsu daichi - Chudan oi zuki (tiến, lùi 3 bước)
- Zenkutsu daichi - Mae geri (tiến, xoay 3 lần)
- Zenkutsu daichi - Soto uke-gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực - Nằm sấp chống đẩy: nam 15 lần, nữ 10 lần
- Đứng lên ngồi xuống: nam 20 lần, nữ 15 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Xem dẫn chi tiết kỷ thuật, thuật ngữ có trong các bài quyền: 
.
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 2016-12-23 17:19:59
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
746
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...