Danh mục
Đánh giá 4078 1 0 Quay lại

 Nội dung thi đai cam lên đai xanh lá và Chương trình đào tạo

Nội DungGhi Chú Hình Ảnh Minh Họa
Quyền (Kata) - Heian NidanVideo tham khảo
Đối Luyện (Gohon kumite) - Kihon jodan 1 - 2
- Kihon chudan 1 - 2
- Mae geri 1 - 2
Hình Ảnh 3
Tấn Pháp(Dachi) - Han zenkutsu
- Neikoashi
- heiko
Kỹ thuật - Đấm (zuki): Ura zuki
- Đánh (Uchi): Yoko empi(hiji), Yohon tate nukite, Gamen shuto soto, Yoko tetsui - Đỡ (Uke): Naiwan, Gaiwan, Haiwan, Osae, Teisho
- Đá(Geri): Kizami mae geri , Kim geri
Hình ảnh 4

Chương Trình Thi Lên Đai

Nội dung Chú thích
Kara - Heian Nidan
Đối luyện - Kihon jodan 1 - 2
- Kihon chudan 1 - 2
- Mae geri 1 - 2
Kỹ thuật - Kokutsu daichi - Naname shutu uke (tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Mawashi geri (tiến, xoay 3 lần)
- Kiba daichi - Soto uke ->Zenkutsu daichi - Gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực - Nằm sấp chống đẩy: nam 25 lần, nữ 20 lần
- Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần.
- Kiba daichi - Chudanzuki: nam 30 lần, nữ 25 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

Xem dẫn chi tiết kỷ thuật, thuật ngữ có trong các bài quyền: 
.
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 2016-12-24 05:17:04
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
756
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...