Danh mục
Đánh giá 573 0 0 Quay lại

SUZUCHO KARATEDO RYU

5 ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nguyện rèn luyện Không Thủ Đạo để có một tinh thần trong sáng trong một thân thể khoẻ mạnh.

2. Nguyện dẹp bỏ tự ái để trau dồi nghệ thuật, gặp ân oán chỉ giải chứ không kết.

3. Nguyện trấn tĩnh chịu đựng mọi thử thách, thắng không kiêu, bại không nản.

4. Nguyện luôn sống giản dị, trung thực và cao thượng.

5. Nguyện chấp hành nghiêm túc Môn quy của Hệ phái.

 

Hiện nay Trường phái Suzucho Karatedo hệ thống đẳng cấp gồm có:

          -  KYU ( Shoka): Kyu 10 – 1 (Trắng, Xanh, Nâu).

          - DAN (Shonen): Cấp trung đẳng (Từ 1 đến 4 đẳng) gồm có:  Shodan, Nidan (Ho), Sandan (Daisupai), Yondan (Reushi).

          - SENSEI (Hito): Cấp cao đẳng (Từ 5 đến 10 đẳng) gồm có: Godan (Reushi), Rokudan (Kyoshi), Shichidan (Kyoshi), Hachidan (Kyoshi), Kyudan (Seiko Shihan), Judan (Seiko Shihan). Chưởng môn Trường phái mới có thẩm quyền cấp bằng cho Cấp cao đẳng. Những người tập luyện theo Trường phái Suzucho Karatedo từ 3 đẳng trở lên mới được phép mở lớp giảng dạy.

Nội dung chương trình giảng dạy:

Chương trình 30 tháng tập luyện chia thành 3 cấp: Trắng, Xanh và Nâu.

         - Thi lên đai xanh: Dành cho môn sinh sau 6 tháng tập luyện với thắt lưng màu trắng.

         - Thi lên đai nâu: Dành cho môn sinh sau 12 tháng tập luyện với thắt lưng màu xanh.

 - Thi lên đai đen: Dành cho môn sinh sau 12 tháng tập luyện với thắt lưng màu nâu.

     1.  Kyu:  a) Kyu 10 và 9: Đai trắng 1 - 2 gạch xanh (3 tháng).

          - Chào, khởi động, té an toàn, tấn pháp, kỹ thuật căn bản, những chuyển động căn bản, ngồi thiền (Phương pháp hô hấp Đan Điền).

          -  Lễ tiết, Võ sử, Võ lý.

         b) Kyu 8 và 7: Đai trắng 3 - 4 gạch xanh (3 tháng).

          - Kỹ thuật căn bản, những chuyển động căn bản. Các bài quyền: TJ, HJ, Yoko, Sankanku, Heian 1, 2, 3. Các bài Te Waza 1, 2, 3, 4, 5. Thực hành đối luyện Gohon Kihon Kumite, Sambon Kihon Kumite.

         c) Kyu 6 đến Kyu 1: (12 tháng) - Quyền: Heian 4, 5, Empi, Bassai Dai. Củng cố Te Waza 1, 2, 3, 4, 5. Thực hành Ippon Kihon Kumite, Jiyu Ippon Kumite.

      2.  Đai xanh:

- Củng cố quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5.
- Củng cố: Te Waza 1, 2, 3, 4, 5.
- Ippon Kihon Kumite,  Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite.

- Quán triệt Luật thi đấu WKF (2012)

      3.  Đai nâu: (12 tháng)

           - Quyền: Tekki 1, Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Yen 1, 2, 3, 4, Maki 1, 2. - Te Waza (50 thế) - Uke Waza (50 thế) -Te Ashi Waza (50 thế)

          - Kumite: Jiyu Ippon Kumite,  Jiyu Kumite Koden, Jiyu Kumite Shiai (Đối kháng tự do Truyền thống và Đối kháng tự do Thể thao).
           - Công phá: Shuto (4 viên gạch), Teken (3 viên gạch).

      4.  Đai đen: (2 năm)

  - Củng cố quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5, Tekki 1, Bassai Dai,                             Kanku Dai, Empi, Yen 1, 2, 3, 4, Maki 1, 2 và Bunkai.

  - Củng cố: Te Waza, Uke Waza, Te Ashi Waza  (50 thế).

  - Quyền: Yen 5, 6, Maki 3.  - Kumite: Jiyu Kumite.

  - Công phá: Shuto (5 viên gạch), Teken (4 viên gạch).

  - Thực hành Phương pháp sơ cứu chấn thương (Kuatsu).

      5. Đai đen Đệ Nhị đẳng: (2 năm)

  - Củng cố quyền: Heian 1, 2, 3, 4, 5, Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion, Jitte, Yen 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maki 1, 2, 3 và Bunkai.

  - Củng cố:  Te Waza, Uke Waza, Te Ashi Waza (50 thế).

  - Kumite: Jiyu Kumite

          - Công phá: Shuto (6 viên gạch), Teken (5 viên gạch).

           - Binh khí: Nunchaku, Bo (Kỹ thuật  và Quyền).

           - Thực hành phụ tá huấn luyện viên.

     6. Đai đen Đệ Tam đẳng: (3 năm)

          - Củng cố quyền: Tekki 1, 2, Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion, Jitte, Unsu, Hangetsu, Bassai Sho, Kanku Sho, Yen 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maki 1, 2, 3 và Bunkai. - Kumite: Jiyu Kumite.

         - Công phá: Shuto (7 viên gạch), Teken (6 viên gạch).  

         - Hoàn thành Phương pháp Trấn môn (Kumanote, Sosai).

         - Sáng tác các bài Te Waza (30 thế) và Bunkai, Uke Waza (30 thế) và Bunkai, Te Ashi Waza (30 thế) và Bunkai.

         - Binh khí: Sai, Tonfa (Kỹ thuật và Quyền).

         - Củng cố: Phương pháp sơ cứu chấn thương (Kuatsu).

         - Hoàn thành Phương pháp sư phạm.

         - Thực hành Trọng tài phụ và thực hành Trọng tài chính.

         - Huấn luyện viên Trưởng một Câu lạc bộ.

  7. Đai đen Đệ Tứ đẳng: (4 năm)

      - Quyền: Tekki 3, Seipai, Saifa, Chinto, Tensho, Anan, Seishan, Chatanyara Kusanku, Ashi Waza Kata. Củng cố quyền: Bassai Dai, Kanku Dai, Bassai Sho, Kanku Sho, Empi, Jion, Jitte, Hangetsu, Gangaku, Unsu, Sochin, Chinte, Jiin, Seienchin, Nijushiho, Gojushiho Sho, Gojushiho Dai, Meikyo.

        - Kumite: Jiyu Kumite

        - Sáng tác các bài Te Waza (50 thế) và Bunkai, Uke Waza (50 thế) và Bunkai, Te Ashi Waza (50 thế) và Bunkai.

        - Sáng tác các bài Gyaku Kata Koden và Bunkai.

        - Củng cố lý thuyết trọng tài.

        - Củng cố quyền: Yen 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maki 1, 2, 3 và Bunkai.

        - Củng cố 8 bài Shitei.

        - Nghiên cứu Atemi Waza - Huyệt đạo.

        - Binh khí: Kama,  Manriki Gusari (Kỹ thuật và Quyền).

        -Tổ chức giải các cấp, tập huấn trọng tài, lập kế hoạch huấn luyện và quản lý phong trào quần chúng.

      8.  Đai đen Đệ Ngũ đẳng: (5 năm)

       - Hệ thống chương trình từ Đệ Nhất đẳng đến Đệ Tứ đẳng.

       - Củng cố 6 loại binh khí thông dụng của Hệ thống Kobudo.

       -Tham gia viết bài quảng bá trường phái, hệ phái, phân đường, xuất bản một công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành Karatedo.

Lớp học Karatedo:

Trong lớp học Karatedo truyền thống môn sinh là những người anh em giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Họ có một nghi thức xã giao rất chặt chẽ như chào vào, chào ra, chỉnh sửa võ phục... Vào giờ học, võ sinh xếp hàng theo cấp của mình. Một lớp học nề nếp có tổ chức của Karatedo truyền thống, người bên ngoài sân tập nhìn vào vị trí đứng (hoặc ngồi) từ phải qua trái sẽ biết được người nhập môn trước (Senpai) và sau (Kohai) tuy họ có cùng đẳng cấp. Theo Karatedo truyền thống, người nhập môn trước một ngày hoặc một giờ cũng là Senpai. Một võ sinh cấp cao hô khẩu lệnh Seiza Mokuso mọi người quỳ xuống và tĩnh tâm mười phút. Sau đó, hô Shinzen Ni Rei, tất cả huấn luyện viên và võ sinh cúi đầu hướng về chân dung tổ sư, chưởng môn và cả lớp cúi đầu chào. Trong sân tập, chân dung tổ sư, các bậc tiền bối, các bậc cao đồ đứng đầu trường phái phải được trình bày trang trọng, trang trí thẩm mỹ treo ở tầm cao. Tiếp đến là khẩu lệnh Sensei Ni Rei huấn luyện viên và võ sinh cúi đầu chào nhau và lớp học bắt đầu. Đội hình lớp học sẽ được Huấn luyện viên phụ trách tổ chức hợp lý trong không gian tập luyện để giúp các bạn dễ dàng di chuyển, tránh những trường hợp vận động vướng víu vào nhau. Trong thời gian tập luyện, bạn không được tùy tiện ra vào hoặc ngồi quỳ xuống nghỉ mà không xin phép huấn luyện viên. Trong sân tập Karatedo tuyệt đối không mang các loại giày dép, bít tất, không có mùi thuốc lá và rượu bia. Sau mỗi buổi tập, võ sinh không phân biệt cấp bậc phải dùng giẻ lau chùi sàn nhà. Truyền thống ý thức cộng đồng này có từ xa xưa và được duy trì trong tất cả Dojo Karatedo. Hành động này vừa vì mọi người, vừa làm cho bản ngã của chúng ta nhỏ hơn cho dù ngoài đời bạn ở vị trí nào, làm nghề gì.

 

Võ sư PHAN CHI

Huyền đai Đệ Lục đẳng – Uỷ viên Biên tập Văn phòng Chưởng môn

 


karatedokaratedo0 2017-12-04 18:40:43
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Ý nghĩa của một võ sĩ đai đen - 2 năm trước
 • Maki 3 - 2 năm trước
 • Yen 5 - 2 năm trước
 • Yen 4 - 2 năm trước
 • 5 ĐIỀU TÂM NIỆM - 2 năm trước
 • Maki 1 - 2 năm trước
 • Yen 3 - 2 năm trước
 • Yen 2 - 2 năm trước
 • 9124
  lên đầu trang
  tin nhắnĐể lại lời nhắn
  xin chờ

  Đang gửi tin nhắn...