Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Yên Bái có 1 Thị xã 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Yên Bái có 180 đơn vị hành chính, bao gồm 157 Xã, 10 Thị trấn, 13 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Yên Bái
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Yên Bái
2 Thị xã Thị xã Nghĩa Lộ
3 Huyện Huyện Lục Yên
4 Huyện Huyện Văn Yên
5 Huyện Huyện Mù Căng Chải
6 Huyện Huyện Trấn Yên
7 Huyện Huyện Trạm Tấu
8 Huyện Huyện Văn Chấn
9 Huyện Huyện Yên Bình