Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Vĩnh Long có 1 Thị xã 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Vĩnh Long có 109 đơn vị hành chính, bao gồm 94 Xã, 5 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Vĩnh Long
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Vĩnh Long
2 Huyện Huyện Long Hồ
3 Huyện Huyện Mang Thít
4 Huyện Huyện Vũng Liêm
5 Huyện Huyện Tam Bình
6 Thị xã Thị xã Bình Minh
7 Huyện Huyện Trà Ôn
8 Huyện Huyện Bình Tân