Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Tiền Giang có 2 Thị xã 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Tiền Giang có 173 đơn vị hành chính, bao gồm 144 Xã, 7 Thị trấn, 22 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Tiền Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Mỹ Tho
2 Thị xã Thị xã Gò Công
3 Huyện Thị xã Cai Lậy
4 Huyện Huyện Tân Phước
5 Huyện Huyện Cái Bè
6 Thị xã Huyện Cai Lậy
7 Huyện Huyện Châu Thành
8 Huyện Huyện Chợ Gạo
9 Huyện Huyện Gò Công Tây
10 Huyện Huyện Gò Công Đông
11 Huyện Huyện Tân Phú Đông