Tỉnh Sơn La có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Sơn La có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Sơn La có 1 Thành phố 11 Huyện. Tỉnh Sơn La có 204 đơn vị hành chính, bao gồm 188 Xã, 9 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Sơn La
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Sơn La
2 Huyện Huyện Quỳnh Nhai
3 Huyện Huyện Thuận Châu
4 Huyện Huyện Mường La
5 Huyện Huyện Bắc Yên
6 Huyện Huyện Phù Yên
7 Huyện Huyện Mộc Châu
8 Huyện Huyện Yên Châu
9 Huyện Huyện Mai Sơn
10 Huyện Huyện Sông Mã
11 Huyện Huyện Sốp Cộp
12 Huyện Huyện Vân Hồ