Tỉnh Quảng Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Quảng Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Quảng Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Quảng Ninh có 2 Thị xã 4 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Quảng Ninh có 186 đơn vị hành chính, bao gồm 111 Xã, 8 Thị trấn, 67 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Quảng Ninh
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hạ Long
2 Thành phố Thành phố Móng Cái
3 Thành phố Thành phố Cẩm Phả
4 Thành phố Thành phố Uông Bí
5 Huyện Huyện Bình Liêu
6 Huyện Huyện Tiên Yên
7 Huyện Huyện Đầm Hà
8 Huyện Huyện Hải Hà
9 Huyện Huyện Ba Chẽ
10 Huyện Huyện Vân Đồn
11 Huyện Huyện Hoành Bồ
12 Thị xã Thị xã Đông Triều
13 Thị xã Thị xã Quảng Yên
14 Huyện Huyện Cô Tô