Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Ninh Bình có 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Ninh Bình có 145 đơn vị hành chính, bao gồm 121 Xã, 7 Thị trấn, 17 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Ninh Bình
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Ninh Bình
2 Thành phố Thành phố Tam Điệp
3 Huyện Huyện Nho Quan
4 Huyện Huyện Gia Viễn
5 Huyện Huyện Hoa Lư
6 Huyện Huyện Yên Khánh
7 Huyện Huyện Kim Sơn
8 Huyện Huyện Yên Mô