Tỉnh Nam Định có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Nam Định có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Nam Định có 1 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Nam Định có 229 đơn vị hành chính, bao gồm 194 Xã, 15 Thị trấn, 20 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Nam Định
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Nam Định
2 Huyện Huyện Mỹ Lộc
3 Huyện Huyện Vụ Bản
4 Huyện Huyện Ý Yên
5 Huyện Huyện Nghĩa Hưng
6 Huyện Huyện Nam Trực
7 Huyện Huyện Trực Ninh
8 Huyện Huyện Xuân Trường
9 Huyện Huyện Giao Thủy
10 Huyện Huyện Hải Hậu