Tỉnh Long An có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Long An có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Long An có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Long An có 1 Thị xã 1 Thành phố 13 Huyện. Tỉnh Long An có 192 đơn vị hành chính, bao gồm 166 Xã, 14 Thị trấn, 12 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Long An
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tân An
2 Thị xã Thị xã Kiến Tường
3 Huyện Huyện Tân Hưng
4 Huyện Huyện Vĩnh Hưng
5 Huyện Huyện Mộc Hóa
6 Huyện Huyện Tân Thạnh
7 Huyện Huyện Thạnh Hóa
8 Huyện Huyện Đức Huệ
9 Huyện Huyện Đức Hòa
10 Huyện Huyện Bến Lức
11 Huyện Huyện Thủ Thừa
12 Huyện Huyện Tân Trụ
13 Huyện Huyện Cần Đước
14 Huyện Huyện Cần Giuộc
15 Huyện Huyện Châu Thành