Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lào Cai có 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Lào Cai có 164 đơn vị hành chính, bao gồm 143 Xã, 9 Thị trấn, 12 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lào Cai
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Lào Cai
2 Huyện Huyện Bát Xát
3 Huyện Huyện Mường Khương
4 Huyện Huyện Si Ma Cai
5 Huyện Huyện Bắc Hà
6 Huyện Huyện Bảo Thắng
7 Huyện Huyện Bảo Yên
8 Huyện Huyện Sa Pa
9 Huyện Huyện Văn Bàn