Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Khánh Hòa có 1 Thị xã 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Khánh Hòa có 140 đơn vị hành chính, bao gồm 99 Xã, 6 Thị trấn, 35 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Khánh Hòa
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Nha Trang
2 Thành phố Thành phố Cam Ranh
3 Huyện Huyện Cam Lâm
4 Huyện Huyện Vạn Ninh
5 Thị xã Thị xã Ninh Hòa
6 Huyện Huyện Khánh Vĩnh
7 Huyện Huyện Diên Khánh
8 Huyện Huyện Khánh Sơn
9 Huyện Huyện Trường Sa