Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Hưng Yên có 1 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Hưng Yên có 161 đơn vị hành chính, bao gồm 145 Xã, 9 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hưng Yên
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hưng Yên
2 Huyện Huyện Văn Lâm
3 Huyện Huyện Văn Giang
4 Huyện Huyện Yên Mỹ
5 Huyện Huyện Mỹ Hào
6 Huyện Huyện Ân Thi
7 Huyện Huyện Khoái Châu
8 Huyện Huyện Kim Động
9 Huyện Huyện Tiên Lữ
10 Huyện Huyện Phù Cừ