Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Hải Dương có 1 Thị xã 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Hải Dương có 265 đơn vị hành chính, bao gồm 227 Xã, 13 Thị trấn, 25 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hải Dương
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hải Dương
2 Thị xã Thị xã Chí Linh
3 Huyện Huyện Nam Sách
4 Huyện Huyện Kinh Môn
5 Huyện Huyện Kim Thành
6 Huyện Huyện Thanh Hà
7 Huyện Huyện Cẩm Giàng
8 Huyện Huyện Bình Giang
9 Huyện Huyện Gia Lộc
10 Huyện Huyện Tứ Kỳ
11 Huyện Huyện Ninh Giang
12 Huyện Huyện Thanh Miện