Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Hà Nam có 1 Thành phố 5 Huyện. Tỉnh Hà Nam có 116 đơn vị hành chính, bao gồm 98 Xã, 7 Thị trấn, 11 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hà Nam
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Phủ Lý
2 Huyện Huyện Duy Tiên
3 Huyện Huyện Kim Bảng
4 Huyện Huyện Thanh Liêm
5 Huyện Huyện Bình Lục
6 Huyện Huyện Lý Nhân