Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Đồng Tháp có 1 Thị xã 2 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Đồng Tháp có 144 đơn vị hành chính, bao gồm 119 Xã, 8 Thị trấn, 17 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Đồng Tháp
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Cao Lãnh
2 Thành phố Thành phố Sa Đéc
3 Thị xã Thị xã Hồng Ngự
4 Huyện Huyện Tân Hồng
5 Huyện Huyện Hồng Ngự
6 Huyện Huyện Tam Nông
7 Huyện Huyện Tháp Mười
8 Huyện Huyện Cao Lãnh
9 Huyện Huyện Thanh Bình
10 Huyện Huyện Lấp Vò
11 Huyện Huyện Lai Vung
12 Huyện Huyện Châu Thành