Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Đồng Nai có 1 Thị xã 1 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Đồng Nai có 171 đơn vị hành chính, bao gồm 136 Xã, 6 Thị trấn, 29 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Đồng Nai
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Biên Hòa
2 Thị xã Thị xã Long Khánh
3 Huyện Huyện Tân Phú
4 Huyện Huyện Vĩnh Cửu
5 Huyện Huyện Định Quán
6 Huyện Huyện Trảng Bom
7 Huyện Huyện Thống Nhất
8 Huyện Huyện Cẩm Mỹ
9 Huyện Huyện Long Thành
10 Huyện Huyện Xuân Lộc
11 Huyện Huyện Nhơn Trạch