Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Điện Biên có 1 Thị xã 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Điện Biên có 130 đơn vị hành chính, bao gồm 116 Xã, 5 Thị trấn, 9 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Điện Biên
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Điện Biên Phủ
2 Thị xã Thị Xã Mường Lay
3 Huyện Huyện Mường Nhé
4 Huyện Huyện Mường Chà
5 Huyện Huyện Tủa Chùa
6 Huyện Huyện Tuần Giáo
7 Huyện Huyện Điện Biên
8 Huyện Huyện Điện Biên Đông
9 Huyện Huyện Mường Ảng
10 Huyện Huyện Nậm Pồ