Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu Thị xã, Huyện


Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu Thị xã, Huyện

Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu Thị xã, Huyện. Tỉnh Đắk Nông có 1 Thị xã 7 Huyện. Tỉnh Đắk Nông có 71 đơn vị hành chính, bao gồm 61 Xã, 5 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Huyện thuộc Tỉnh Đắk Nông
Stt Đơn vị Tên
1 Thị xã Thị xã Gia Nghĩa
2 Huyện Huyện Đăk Glong
3 Huyện Huyện Cư Jút
4 Huyện Huyện Đắk Mil
5 Huyện Huyện Krông Nô
6 Huyện Huyện Đắk Song
7 Huyện Huyện Đắk R'Lấp
8 Huyện Huyện Tuy Đức