Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Cà Mau có 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Cà Mau có 101 đơn vị hành chính, bao gồm 82 Xã, 9 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Cà Mau
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Cà Mau
2 Huyện Huyện U Minh
3 Huyện Huyện Thới Bình
4 Huyện Huyện Trần Văn Thời
5 Huyện Huyện Cái Nước
6 Huyện Huyện Đầm Dơi
7 Huyện Huyện Năm Căn
8 Huyện Huyện Phú Tân
9 Huyện Huyện Ngọc Hiển