Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Bình Dương có 4 Thị xã 1 Thành phố 4 Huyện. Tỉnh Bình Dương có 91 đơn vị hành chính, bao gồm 48 Xã, 2 Thị trấn, 41 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bình Dương
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Thủ Dầu Một
2 Huyện Huyện Bàu Bàng
3 Huyện Huyện Dầu Tiếng
4 Thị xã Thị xã Bến Cát
5 Huyện Huyện Phú Giáo
6 Thị xã Thị xã Tân Uyên
7 Thị xã Thị xã Dĩ An
8 Thị xã Thị xã Thuận An
9 Huyện Huyện Bắc Tân Uyên