Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Bắc Ninh có 1 Thị xã 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Bắc Ninh có 126 đơn vị hành chính, bao gồm 97 Xã, 6 Thị trấn, 23 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bắc Ninh
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Bắc Ninh
2 Huyện Huyện Yên Phong
3 Huyện Huyện Quế Võ
4 Huyện Huyện Tiên Du
5 Thị xã Thị xã Từ Sơn
6 Huyện Huyện Thuận Thành
7 Huyện Huyện Gia Bình
8 Huyện Huyện Lương Tài