Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Bạc Liêu có 1 Thị xã 1 Thành phố 5 Huyện. Tỉnh Bạc Liêu có 64 đơn vị hành chính, bao gồm 49 Xã, 5 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bạc Liêu
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Bạc Liêu
2 Huyện Huyện Hồng Dân
3 Huyện Huyện Phước Long
4 Huyện Huyện Vĩnh Lợi
5 Thị xã Thị xã Giá Rai
6 Huyện Huyện Đông Hải
7 Huyện Huyện Hoà Bình