Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Bắc Kạn có 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Bắc Kạn có 122 đơn vị hành chính, bao gồm 110 Xã, 6 Thị trấn, 6 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bắc Kạn
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành Phố Bắc Kạn
2 Huyện Huyện Pác Nặm
3 Huyện Huyện Ba Bể
4 Huyện Huyện Ngân Sơn
5 Huyện Huyện Bạch Thông
6 Huyện Huyện Chợ Đồn
7 Huyện Huyện Chợ Mới
8 Huyện Huyện Na Rì