Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 82 đơn vị hành chính, bao gồm 51 Xã, 7 Thị trấn, 24 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Vũng Tàu
2 Thành phố Thành phố Bà Rịa
3 Huyện Huyện Châu Đức
4 Huyện Huyện Xuyên Mộc
5 Huyện Huyện Long Điền
6 Huyện Huyện Đất Đỏ
7 Huyện Huyện Tân Thành
8 Huyện Huyện Côn Đảo