Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu Quận, Huyện


Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu Quận, Huyện

Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu Quận, Huyện. Thành phố Hải Phòng có 7 Quận 8 Huyện. Thành phố Hải Phòng có 223 đơn vị hành chính, bao gồm 143 Xã, 10 Thị trấn, 70 Phường. Sau đây là danh sách Quận, Huyện thuộc Thành phố Hải Phòng
Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Hồng Bàng
2 Quận Quận Ngô Quyền
3 Quận Quận Lê Chân
4 Quận Quận Hải An
5 Quận Quận Kiến An
6 Quận Quận Đồ Sơn
7 Quận Quận Dương Kinh
8 Huyện Huyện Thuỷ Nguyên
9 Huyện Huyện An Dương
10 Huyện Huyện An Lão
11 Huyện Huyện Kiến Thuỵ
12 Huyện Huyện Tiên Lãng
13 Huyện Huyện Vĩnh Bảo
14 Huyện Huyện Cát Hải
15 Huyện Huyện Bạch Long Vĩ