Thị xã Sầm Sơn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Sầm Sơn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Sầm Sơn là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Thị xã Sầm Sơn có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Trung Sơn
2 Phường Phường Bắc Sơn
3 Phường Phường Trường Sơn
4 Xã Quảng Cư
5 Phường Phường Quảng Tiến
6 Xã Quảng Minh
7 Xã Quảng Hùng
8 Xã Quảng Thọ
9 Xã Quảng Châu
10 Xã Quảng Vinh
11 Xã Quảng Đại