Thị xã Nghĩa Lộ có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Nghĩa Lộ có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Nghĩa Lộ là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Thị xã Nghĩa Lộ có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Pú Trạng
2 Phường Phường Trung Tâm
3 Phường Phường Tân An
4 Phường Phường Cầu Thia
5 Xã Nghĩa Lợi
6 Xã Nghĩa Phúc
7 Xã Nghĩa An