Thành phố Vĩnh Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Vĩnh Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Vĩnh Yên là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Tích Sơn
2 Phường Phường Liên Bảo
3 Phường Phường Hội Hợp
4 Phường Phường Đống Đa
5 Phường Phường Ngô Quyền
6 Phường Phường Đồng Tâm
7 Xã Định Trung
8 Phường Phường Khai Quang
9 Xã Thanh Trù