Thành phố Việt Trì có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Việt Trì có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Việt Trì là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Thành phố Việt Trì có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 13 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Dữu Lâu
2 Phường Phường Vân Cơ
3 Phường Phường Nông Trang
4 Phường Phường Tân Dân
5 Phường Phường Gia Cẩm
6 Phường Phường Tiên Cát
7 Phường Phường Thọ Sơn
8 Phường Phường Thanh Miếu
9 Phường Phường Bạch Hạc
10 Phường Phường Bến Gót
11 Phường Phường Vân Phú
12 Xã Phượng Lâu
13 Xã Thụy Vân
14 Phường Phường Minh Phương
15 Xã Trưng Vương
16 Phường Phường Minh Nông
17 Xã Sông Lô
18 Xã Kim Đức
19 Xã Hùng Lô
20 Xã Hy Cương
21 Xã Chu Hóa
22 Xã Thanh Đình
23 Xã Tân Đức