Thành phố Uông Bí có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Uông Bí có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Uông Bí là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Uông Bí có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 9 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Vàng Danh
2 Phường Phường Thanh Sơn
3 Phường Phường Bắc Sơn
4 Phường Phường Quang Trung
5 Phường Phường Trưng Vương
6 Phường Phường Nam Khê
7 Phường Phường Yên Thanh
8 Xã Thượng Yên Công
9 Phường Phường Phương Đông
10 Phường Phường Phương Nam
11 Xã Điền Công