Thành phố Lai Châu có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Lai Châu có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Lai Châu là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quyết Thắng
2 Phường Phường Tân Phong
3 Phường Phường Quyết Tiến
4 Phường Phường Đoàn Kết
5 Xã Nậm Loỏng
6 Phường Phường Đông Phong
7 Xã San Thàng