Thành phố Hòa Bình có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hòa Bình có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hòa Bình là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Thành phố Hòa Bình có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 8 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thái Bình
2 Phường Phường Tân Hòa
3 Phường Phường Thịnh Lang
4 Phường Phường Hữu Nghị
5 Phường Phường Tân Thịnh
6 Phường Phường Đồng Tiến
7 Phường Phường Phương Lâm
8 Phường Phường Chăm Mát
9 Xã Yên Mông
10 Xã Sủ Ngòi
11 Xã Dân Chủ
12 Xã Thái Thịnh
13 Xã Hòa Bình
14 Xã Thống Nhất
15 Xã Trung Minh