Thành phố Hà Giang có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hà Giang có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hà Giang là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Thành phố Hà Giang có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quang Trung
2 Phường Phường Trần Phú
3 Phường Phường Ngọc Hà
4 Phường Phường Nguyễn Trãi
5 Phường Phường Minh Khai
6 Xã Ngọc Đường
7 Xã Phương Độ
8 Xã Phương Thiện