Thành Phố Bắc Kạn có bao nhiêu Xã, Phường

Thành Phố Bắc Kạn có bao nhiêu Xã, Phường

Thành Phố Bắc Kạn là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Thành Phố Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Nguyễn Thị Minh Khai
2 Phường Phường Sông Cầu
3 Phường Phường Đức Xuân
4 Phường Phường Phùng Chí Kiên
5 Phường Phường Huyền Tụng
6 Xã Dương Quang
7 Xã Nông Thượng
8 Phường Phường Xuất Hóa