Quận Ngô Quyền có bao nhiêu Phường

Quận Ngô Quyền có bao nhiêu Phường

Quận Ngô Quyền là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Ngô Quyền có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Máy Chai
2 Phường Phường Máy Tơ
3 Phường Phường Vạn Mỹ
4 Phường Phường Cầu Tre
5 Phường Phường Lạc Viên
6 Phường Phường Lương Khánh Thiện
7 Phường Phường Gia Viên
8 Phường Phường Đông Khê
9 Phường Phường Cầu Đất
10 Phường Phường Lê Lợi
11 Phường Phường Đằng Giang
12 Phường Phường Lạch Tray
13 Phường Phường Đổng Quốc Bình