Quận Long Biên có bao nhiêu Phường

Quận Long Biên có bao nhiêu Phường

Quận Long Biên là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Long Biên có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thượng Thanh
2 Phường Phường Ngọc Thụy
3 Phường Phường Giang Biên
4 Phường Phường Đức Giang
5 Phường Phường Việt Hưng
6 Phường Phường Gia Thụy
7 Phường Phường Ngọc Lâm
8 Phường Phường Phúc Lợi
9 Phường Phường Bồ Đề
10 Phường Phường Sài Đồng
11 Phường Phường Long Biên
12 Phường Phường Thạch Bàn
13 Phường Phường Phúc Đồng
14 Phường Phường Cự Khối