Quận Lê Chân có bao nhiêu Phường

Quận Lê Chân có bao nhiêu Phường

Quận Lê Chân là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Lê Chân có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Cát Dài
2 Phường Phường An Biên
3 Phường Phường Lam Sơn
4 Phường Phường An Dương
5 Phường Phường Trần Nguyên Hãn
6 Phường Phường Hồ Nam
7 Phường Phường Trại Cau
8 Phường Phường Dư Hàng
9 Phường Phường Hàng Kênh
10 Phường Phường Đông Hải
11 Phường Phường Niệm Nghĩa
12 Phường Phường Nghĩa Xá
13 Phường Phường Dư Hàng Kênh
14 Phường Phường Kênh Dương
15 Phường Phường Vĩnh Niệm