Quận Kiến An có bao nhiêu Phường

Quận Kiến An có bao nhiêu Phường

Quận Kiến An là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Kiến An có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quán Trữ
2 Phường Phường Lãm Hà
3 Phường Phường Đồng Hoà
4 Phường Phường Bắc Sơn
5 Phường Phường Nam Sơn
6 Phường Phường Ngọc Sơn
7 Phường Phường Trần Thành Ngọ
8 Phường Phường Văn Đẩu
9 Phường Phường Phù Liễn
10 Phường Phường Tràng Minh