Quận Hồng Bàng có bao nhiêu Phường

Quận Hồng Bàng có bao nhiêu Phường

Quận Hồng Bàng là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Hồng Bàng có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quán Toan
2 Phường Phường Hùng Vương
3 Phường Phường Sở Dầu
4 Phường Phường Thượng Lý
5 Phường Phường Hạ Lý
6 Phường Phường Minh Khai
7 Phường Phường Trại Chuối
8 Phường Phường Quang Trung
9 Phường Phường Hoàng Văn Thụ
10 Phường Phường Phan Bội Châu
11 Phường Phường Phạm Hồng Thái