Quận Bắc Từ Liêm có bao nhiêu Phường

Quận Bắc Từ Liêm có bao nhiêu Phường

Quận Bắc Từ Liêm là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thượng Cát
2 Phường Phường Liên Mạc
3 Phường Phường Đông Ngạc
4 Phường Phường Đức Thắng
5 Phường Phường Thụy Phương
6 Phường Phường Tây Tựu
7 Phường Phường Xuân Đỉnh
8 Phường Phường Xuân Tảo
9 Phường Phường Minh Khai
10 Phường Phường Cổ Nhuế 1
11 Phường Phường Cổ Nhuế 2
12 Phường Phường Phú Diễn
13 Phường Phường Phúc Diễn