Huyện Yên Phong có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Phong có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Phong là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Yên Phong có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chờ
2 Xã Dũng Liệt
3 Xã Tam Đa
4 Xã Tam Giang
5 Xã Yên Trung
6 Xã Thụy Hòa
7 Xã Hòa Tiến
8 Xã Đông Tiến
9 Xã Yên Phụ
10 Xã Trung Nghĩa
11 Xã Đông Phong
12 Xã Long Châu
13 Xã Văn Môn
14 Xã Đông Thọ