Huyện Văn Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Văn Yên có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mậu A
2 Xã Lang Thíp
3 Xã Lâm Giang
4 Xã Châu Quế Thượng
5 Xã Châu Quế Hạ
6 Xã An Bình
7 Xã Quang Minh
8 Xã Đông An
9 Xã Đông Cuông
10 Xã Phong Dụ Hạ
11 Xã Mậu Đông
12 Xã Ngòi A
13 Xã Xuân Tầm
14 Xã Tân Hợp
15 Xã An Thịnh
16 Xã Yên Thái
17 Xã Phong Dụ Thượng
18 Xã Yên Hợp
19 Xã Đại Sơn
20 Xã Yên Hưng
21 Xã Đại Phác
22 Xã Yên Phú
23 Xã Xuân Ái
24 Xã Hoàng Thắng
25 Xã Viễn Sơn
26 Xã Mỏ Vàng
27 Xã Nà Hẩu