Huyện Ứng Hòa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ứng Hòa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ứng Hòa là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Ứng Hòa có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 28 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vân Đình
2 Xã Viên An
3 Xã Viên Nội
4 Xã Hoa Sơn
5 Xã Quảng Phú Cầu
6 Xã Trường Thịnh
7 Xã Cao Thành
8 Xã Liên Bạt
9 Xã Sơn Công
10 Xã Đồng Tiến
11 Xã Phương Tú
12 Xã Trung Tú
13 Xã Đồng Tân
14 Xã Tảo Dương Văn
15 Xã Vạn Thái
16 Xã Minh Đức
17 Xã Hòa Lâm
18 Xã Hòa Xá
19 Xã Trầm Lộng
20 Xã Kim Đường
21 Xã Hòa Nam
22 Xã Hòa Phú
23 Xã Đội Bình
24 Xã Đại Hùng
25 Xã Đông Lỗ
26 Xã Phù Lưu
27 Xã Đại Cường
28 Xã Lưu Hoàng
29 Xã Hồng Quang