Huyện Tứ Kỳ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tứ Kỳ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tứ Kỳ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Tứ Kỳ có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tứ Kỳ
2 Xã Ngọc Sơn
3 Xã Kỳ Sơn
4 Xã Đại Đồng
5 Xã Hưng Đạo
6 Xã Ngọc Kỳ
7 Xã Bình Lăng
8 Xã Tứ Xuyên
9 Xã Tái Sơn
10 Xã Quang Phục
11 Xã Đông Kỳ
12 Xã Tây Kỳ
13 Xã Dân Chủ
14 Xã Tân Kỳ
15 Xã Quang Khải
16 Xã Đại Hợp
17 Xã Quảng Nghiệp
18 Xã An Thanh
19 Xã Minh Đức
20 Xã Văn Tố
21 Xã Quang Trung
22 Xã Phượng Kỳ
23 Xã Cộng Lạc
24 Xã Tiên Động
25 Xã Nguyên Giáp
26 Xã Hà Kỳ
27 Xã Hà Thanh